Par notikumu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) vērs vaļā durvis jaunajam studiju gadam, aicinot visus studēt gribētājus. Zinību diena šogad norisināsies 5. septembrī plkst. 12.00, Atbrīvošanas alejā 115 (RTA pagalmā). Pirmo kursu studenti tiks gaidīti Rozes svētkos.

Zinību dienas ietvaros, RTA studentiem tiks organizēta informatīva tikšanās ar fakultātes dekāniem, mācībspēkiem un Studējošo padomi.

Sekojiet līdzi informācijai!

#