Par notikumu

Lāzertehnoloģijas

 

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas

 

Kā pieteikties studijām RTA?

Pieteikties studijām RTA var elektroniski no 02.02.2023. līdz 24.02.2023.:

·       aizpildi pieteikuma anketu https://uznemsana.rta.lv/;

·       pievieno nepieciešamos dokumentus atbilstoši uzņemšanas noteikumiem un maksājuma apliecinājumu par reģistrācijas maksas nomaksāšanu (Profils -> Studiju pieteikumi).

 

Iesniedzamie dokumenti

·       pase vai personas apliecinošs dokuments;

·       vārda un uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja kādā no obligāti iesniedzamajiem dokumentiem un pasē/personas apliecībā vārds vai uzvārds atšķiras un kādā no dokumentiem nav norādīts personas kods;

·       profesionālā vai akadēmiskā bakalaura vai profesionālās kvalifikācijas diplomu un tā pielikums;

·       ja izglītību iegūta ārvalstīs, jāiesniedz izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā (ja tā oriģināls nav kādā no šīm valodām) un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu;

·       dzīves un darba gājums (CV);

·       Iestājreferāts, ja to pieprasa konkrētās studiju programmas uzņemšanas prasības;

·       citi dokumenti, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (darba stāžu apliecinoši dokumenti, publikācijas utt.);

·       ierodoties klātienē RTA, jāiesniedz 1 fotogrāfija 3x4.

 

Reģistrācijas maksa

Piesakoties studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, jāsamaksā reģistrācijas maksa 40 EUR apmērā neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita.

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

 

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Piesakoties uz vietas augstskolās, reģistrācijas maksu samaksāt varēs uzņemšanas punkta kasē.

 

Konkursa rezultāti

Konkurss noslēdzas 25.02.2023. Konkursa rezultāti pieejami vietnē www.lais.lv (Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmija). LAIS lietotājvārds un parole tiek piešķirti, reģistrējot reflektantu studijām RTA.

 

Līgumu slēgšana

Līgumu slēgšana 27.02.2023. no plkst. 9:00 līdz 17.00

 

Līgumu par studijām var noslēgt:

·       Ierodoties personīgi Atbrīvošanas alejā 115, Inženieru fakultātē (4. korpuss), 313. kab. vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru. Ierodoties personīgi, līdzi jāņem personu apliecinoši dokumenti, 1 fotogrāfija (3x4) un jāuzrāda elektroniski pievienoto dokumentu oriģināli, ja pieteikumu studijām RTA esat iesniedzis elektroniski.

·       Attālināti ar drošu elektronisko parakstu, sazinoties ar Inženieru falultātes studiju procesa speciālisti Anitu Saušu (e-pasts: Anita.Sausa@rta.lv, tālr. 29382225).

 

Ja tiek slēgts līgums studijām par personīgo finansējumu, uz līguma slēgšanas brīdi jānomaksā 30% no gada studiju maksas un jāuzrāda maksājuma dokuments.