Par notikumu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir Austrumlatvijas vadošais tehnoloģiju centrs, vieta zinātnei, tehnoloģiju pārnesei un inovācijām. 

RTA darbojas trīs fakultātes, realizējot 14 studiju virzienus un 33 studiju programmas. Studiju virziens „Mākslas” tiek īstenots kopš 2007. gada. Virzienā realizē divas programmas, kurās var apgūt dizainu. Tās ir: profesionālā bakalaura studiju programma „INTERJERA DIZAINS” (pilna laika studijas: 4 g.)  un profesionālā maģistra studiju programma „DIZAINS” (pilna laika studijas: 1,5 g.). Starpdisciplināra sadarbība tiek realizēta ar studiju virzienu „Ražošana un pārstrāde”, kurā kopš 2012. gada studentus uzņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „APĢĒRBU DIZAINS UN TEHNOLOĢIJA” (pilna laika studijas: 2,5 g.). Sākot ar šo studiju gadu interesentiem tiek piedāvāta arī jauna starpdisciplināra profesionālā bakalaura studiju programma “DIZAINA TEHNOLOĢIJAS” (pilna laika studijas: 4 g.)  ar trim specializācijas  moduļiem: “Industriālais dizains un tehnoloģijas”,  “Interjera dizains un izstrādājumu tehnoloģijas” un “Apģērbu dizains un tehnoloģija”.  Šogad šajā programmā ir uzņemti pirmie 15 studenti.

Izstādē tiek prezentēti programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” studentu kvalifikācijas un studiju darbi, projektu vizualizācijas planšetēs, apģērbu un aksesuāru dizaina praktiskie rezultāti materiālā, kas izstrādāti studiju procesa ietvaros, kā arī realizējot RTA grantu projektus. Starpdisciplināri eksperimentējot, pētot novitātes materiālu apstrādes tehnoloģiju jomā - tekstildrānu, ādas lāzergriešanas, 3D drukas iespējas, kas veido gan dekoratīvu, gan funkcionālu tērpu kompozicionālo risinājumu.

Tāpat izstādē skatāmas bakalaura programmas „Interjera dizains” studentu studiju projektu un diplomprojektu izstrādāto interjera projektu vizualizācijas planšetēs, maketi, dizainētie funkcionāli dekoratīvie objekti - mēbeles, interjera elementi un aksesuāri, kas ir papildinājums izstrādātajiem studiju projektiem un diplomprojektiem interjera dizaina jomā. Darbu izstrādi nodrošināja RTA Lāzertehnoloģiju centrs. Galvenokārt kā izejmateriāli tika izmantoti: dažādi plastikāti (akrils), koksnes materiāli – saplāksnis u.c. 

Maģistra darba izstrāde bāzējas uz teorētiskajiem un empīriskajiem temata pētījumiem, atbilstoši izvēlētajai dizaina apakšnozarei, bet arī maģistranti izstrādā dizaina projektu izvēlētajā nozarē. Izstādē skatāmas maģistra programmas “Dizains” darbu projektu planšetes grafikas un modes dizainā, kā arī izstrādātie dizaina produkti.

Dizaina jēdziens pilnveidojas līdz ar dizaina nozares izaugsmi, un tiek attiecināts gan uz materiālu, gan nemateriālu vērtību radīšanu. Dizaina klātbūtne (izpratne un pielietošana) ir likumsakarīgi saistīta ar inovāciju un konkurētspējas veicināšanu gan tradicionālajās industrijās, to radītajos produktos un pakalpojumos, gan sociālajā sfērā, gan vides un informācijas kvalitātē un tās pieejamībā, gan teritoriālajā attīstībā. Dizains vienmēr tiek skatīts starpdisciplinārā kontekstā, jo tiek virzīts uz sabiedrības vajadzību risināšanu dažādās jomās. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir vieta, kas nodrošina  kvalitatīvu un radošu studiju vidi profesionālajai attīstībai. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir Tavs staRTA punkts Rēzeknē!

Aicinām gūt iedvesmu radītajā dizaina tehnoloģiju telpā!

RTA docente, programmu “Interjera dizains” un “Dizaina tehnoloģijas” direktore Diāna Apele