Par notikumu

plkst. 12.00

  • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Pirmsskolas skolotājs"
  • profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" studiju modulis Pamatizglītības pirmā posma skolotājs
  • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Sociālais rehabilitētājs"
  • profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija"
  • profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"
  • profesionālā bakalaura studiju programma "Interjera dizains"
  • profesionālā bakalaura studiju programma "Lietišķā komunikācija un tulkošana"

plkst. 14.00

  • profesionālā maģistra studiju programma "Karjeras konsultants"
  • profesionālā maģistra studiju programma "Speciālā pedagoģija"
  • akadēmiskā maģistra studiju programma "Izglītības zinātnes"