Par notikumu

Tiešsaistes adrese konferencei: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aebe0680a9d024d6a8a0eea0f8e7c2b3a%40thread.tacv2/1651565664832?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1e9bcf6-328e-4a7a-98ec-579af6b85d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22e7c4870d-36c2-40bd-ab03-3afb6242c2f1%22%7d

Organizē: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultāte

Katru gadu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (līdz 01.01.2016. Rēzeknes Augstskola) Inženieru fakultātē notiek starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference„Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”

Mērķis ir dot iespēju studentiem publicēt savus pētījumus un ar tiem iepazīstināt plašāku publiku.

Zinātniskie raksti tiek publicēti konferences materiāluelektroniskajā izdevumā.

SEKCIJA „VIDES AIZSARDZĪBA, INŽENIERZINĀTNES, RAŽOŠANA UN LOĢISTIKA”

 • Vides problemātikas apzināšana un vides kvalitātes pētījumi
 • Vides aizsardzības problēmas būvniecībā, rūpniecībā un lauksaimniecībā
 • Ekoloģiski drošās vidi saudzējošās tehnoloģijas
 • Matemātiskās metodes, matemātiskās modelēšana un digitalizācija vides aizsardzības problēmu risināšanā
 • Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
 • Vides un dabas saimniecības ekonomika, vides menedžments
 • Vides kvalitāte, vides analīze, monitorings un kontrole
 • Pilsētvides problēmas
 • Alternatīvo enerģijas veidu izmantošanas iespējas, energoefektivitāte
 • Vides kvalitātes vērtējums ar bioindikācijas metodēm
 • Vides mikrobioloģiskais piesārņojums
 • Notekūdeņu pētījumi, to attīrīšanas metodes un inovatīvas tehnoloģijas
 • Atkritumu pārstrādes un utilizācijas esošās un jaunās tehnoloģijas atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanā
 • Pārtikas produktu pārstrāde
 • Ražošanas loģistika
 • Apģērba dizains un tehnoloģijas

SEKCIJA „RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS”

 • Mehatronika
 • Elektriskā, hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa
 • Piedziņas automātiskās vadības sistēmas
 • Robotu tehnika
 • Datorvadības sistēmas
 • Mehānika
 • Elektrotehnika
 • Elektronika
 • CNC tehnoloģijas
 • CAD/CAE/CAM tehnoloģijas
 • Metāla, plastmasu un koka apstrādes tehnoloģijas
 • Nanotehnoloģijas
 • Lāzertehnoloģijas

SEKCIJA „INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS"

 • Mākslīgā intelekta metodes
 • Neironu tīklu tehnoloģijas
 • Intelektuālās lēmumu pieņemšanas sistēmas
 • Multimediju tehnoloģijas
 • Sistēmu modelēšanas un imitāciju modelēšana
 • Informācijas sistēmas
 • Elektroniskās komercijas sistēmas
 • Attēlu atpazīšana
 • Elektroniskās komercijas informācijas sistēmu aktualitātes

SEKCIJA „BŪVNIECĪBA”

 • Jaunākie konstrukciju un apdares materiāli
 • Jaunākās tehnoloģijas būvmateriālu izgatavošanā un būvniecībā
 • Arhitektonisko veidojumu tendences Latvijā un pasaulē
 • Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi
 • Siltuma utilizācija un atkārtota izmantošana
 • Energoefektīva un vidi saudzējoša būvniecība
 • Būvniecības digitalizācija

Reģistrācija konferencei

Reģistrācijas forma:https://forms.gle/C65dXX7P4x6VaVvT6

Svarīgi termiņi

1) Reģistrācija līdz 11.05.2022.
2) Iesūtīt pilnu zinātnisko rakstu līdz 12.05.2022.sintija.augule@rta.lv

Lūdzam autorus stingri ievērot zinātnisko rakstu iesniegšanas datumus un noformēšanas prasības:

Dalībniekiem tiek piedāvāts prezentēt savu darbu (līdz 15 min.)

PALDIES PAR VELTĪTO LAIKU, GAIDĪSIM PIETEIKUMUS!

Fotogrāfijas - RTA videostudija, autors Māris Justs
Ievērojot Vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka konferences laikā notiks fotografēšana un iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas interneta vietnēs, sociālo mediju kontos, medijos, kā arī citur.