Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektore Iveta Mietule parakstīja sadarbības memorandu ar mērķi attīstīt un stiprināt abpusēji izdevīgu sadarbību biozinātņu, inženierzinātņu, tehnoloģiju un sociālo zinātņu jomās.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un RTA parakstītā memoranda uzmanības lokā ir klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, teritoriālās attīstības, aprites ekonomikas, sabiedrības drošības, elektroniskās pārvaldes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā arī atvērto datu jomas.

Sadarbības rezultātā abas puses apņemas plašāk izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju potenciālu digitālās ekonomikas veidošanā, sekmēt tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, inovācijas, lai nodrošinātu tautsaimniecību ar augsti kvalificētiem speciālistiem, jauniem augstas pievienotās vērtības produktiem un pakalpojumiem, kā arī sekmētu studiju un zinātniskās pētniecības ilgtspēju, iesaistot RTA akadēmisko personālu un studentus pētniecības darbu izstrādē, atvērtās zinātnes un citās zinātniskās aktivitātēs.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau aktīvi sadarbojas ar vairākām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, un ir patiess gandarījums, ka esam spēruši vēl vienu soli pretī šīs sadarbības veicināšanai un paplašināšanai. Ministrijas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas parakstītais sadarbības memorands sniegs būtisku pienesumu reģionālās attīstības un tehnoloģiskās attīstības jomās, jo akadēmijas mācībspēki un studenti ir tie, kas virza, ceļ un attīsta pārnozaru projektus un iegulda pētniecībā tā, lai ne vien Latgales, bet visas Latvijas zinātne plauktu un uzplauktu. Izglītība ir visa pamats, tādēļ esmu priecīgs, ka ministrija, sadarbojoties ar akadēmisko vidi, spēj dot savu ieguldījumu zinošākas, varošākas un darošākas Latvijas veidošanā!“

Rektore Iveta Mietule: “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai kā reģionālajai augstskolai ir būtiska loma Latgales reģiona ekonomiskā potenciāla veidošanā. RTA jau līdz šim ir bijusi sekmīga sadarbība ar reģiona uzņēmumiem, esam priecīgi, ka Memorands paplašinās sadarbības partneru loku un tādējādi veicinās arī RTA personāla un studentu iesaisti reģiona un Latvijas tautsaimniecības aktuālu jautājumu risināšanā, kas sasaucas ar RTA stratēģiskās specializācijas jomām.”

Ministrija jau līdz šim ir noslēgusi sadarbības memorandu un līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti ar mērķi sekmēt akadēmiskās vides iesaisti politiku veidošanā un otrādi. 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību nodaļa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr. 20200305; 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv