Lauris Matisāns, absolvējot Ludzas pilsētas ģimnāziju, izvēlējās studēt tieši RTA. Šobrīd viņš ir Inženieru fakultātes pirmā kursa students Inženieru fakultātes studiju programmā “Būvniecība”. Laurim aiz muguras jau ir pirmā sekmīgi nokārtotā sesija, pārvarētas grūtības, bet viņš nenožēlo savu izdarīto izvēli – studēt tieši RTA.

Kā papildus motivāciju Lauris min RTA pasniedzēju attieksmi. “RTA mācībspēki uztraucas par katru savu studentu, virza tikai uz priekšu, piedāvājot piedalīties konkursos, aktivitātēs un citos pasākumos. Uzskatu, ka RTA daudzos kritērijos ir soli priekšā citām augstskolām,” pauž pirmā kursa students.

Šobrīd Lauris koncentrējas uz mācībām un paralēli nestrādā, jo vēlas iegūt pēc iespējas vairāk zināšanu, lai vēlāk tās pilnvērtīgi izmantotu sava mūsdienīga uzņēmuma izveidei un attīstībai. Galvenais mērķis ir izveidot uzņēmumu būvniecības nozarē Ludzā, būt konkurētspējīgam savā jomā.  

Reflektantu dokumentu pieņemšana sāksies no 3. jūlija, vairāk par uzņemšanu var uzzināt: e-pastā: uznemsana@rta.lv, pa tālr. : 26656553.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto