RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes kolektīvs par sekmīgu un produktīvu sadarbību vairāku gadu garumā bija virzījis SIA “Ernst & Young Baltic”.

RTA augstu novērtē sadarbību ar uzņēmumu "Ernst & Young Baltic". Pateicoties veiksmīgai komunikācijai, uzņēmums akadēmijas telpās ir atvēris savu pārstāvniecību un nodarbina vairāk kā 10 RTA studentus un absolventus, kā arī nodrošina RTA studentiem prakses vietas. Uzņēmuma pārstāvji aktīvi iesaistās publisko lekciju nodrošināšanā grāmatvedības, audita un finanšu jomās.

Akadēmija pateicas par atsaucību, cerot uz turpmākiem kopīgiem projektiem.


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto