Seminārs notiks angļu valodā un notiks Stockholm School of Economics Riga telpās, 2022. gada 28. oktobrī. To vadīs SSE Riga asociētais profesors Nikolā Gavoille (Nicolas Gavoille), bet moderēs prof. Arnis Sauka, SSE Riga. Biznesa un vadības studiju atklāto semināru sērijas mērķis ir veicināt augstākās kvalitātes akadēmiskos un lietišķos pētījumus dažādās sociālo zinātņu jomās. Šī ir unikāla iespēja dalīties zināšanās un tīkloties ar vietējās un starptautiskās kopienas locekļiem.

Daudzu pārejas valstu darba tirgiem ir raksturīgas divas iezīmes: minimālās algas pieaugums algu sadalē un tā saukto aplokšņu algu plaša izmantošana, t.i., nedeklarēta nauda, kas nāk papildus oficiālajai algai. Tomēr mijiedarbība starp minimālās algas politiku un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas joprojām ir ļoti nezināma. Šajā sarunā sniegsim pārskatu par trim neseniem rakstiem, kas tapuši kopā ar Annu Zasovu, kas pēta šo mijiedarbību Latvijā.

Pirmkārt, mēs pārbaudījām lielo kāpumu tieši pie minimālās algas algu sadalījumā. Vai nodokļu nemaksātāji ir pārmērīgi pārstāvēti minimālās algas saņēmēju vidū? Bez anekdotiskiem pierādījumiem šo punktu dokumentē trūcīgi konkrēti pierādījumi. Mēs piedāvājam virkni pārliecinošu pierādījumu, kas liecina par to, ka Latvijā minimālās algas saņēmēju vidū ir vērojama nepietiekama ziņošana par algām.

Mēs izmantojām audita datus un detalizētu administratīvā uzņēmuma līmeņa informāciju, lai novērtētu to uzņēmumu īpatsvaru, kuri, visticamāk, neziņos par darbinieku algām Latvijā. Mēs apmācījām vairākus mašīnmācīšanās algoritmus revidēto uzņēmumu kopumā, novērtējam to veiktspēju un pēc tam piemērojām tos nerevidētiem uzņēmumiem. Mūsu rezultāti liecina, ka gandrīz 40% uzņēmumu, visticamāk, ir iesaistīti darbaspēka nodokļu nemaksāšanā, un dažādās nozarēs pastāv liela neviendabība.

Treškārt, mēs pētījām uzņēmuma līmeņa ietekmi uz nodarbinātību, ko rada liels un mazlietpieaugošs minimālās algas pieaugums saistībā ar plaši izplatīto algu nepietiekamo ziņošanu. Mēs parādījām, ka uzņēmumi, kas nodarbojas ar izvairīšanos no darbaspēka nodokļu maksāšanas, ir nejutīgi pret minimālās algas šoku. Mūsu rezultāti liecina, ka šie uzņēmumi izmanto algu nepietiekamu ziņošanu kā korekcijas rezervi, nedeklarētus skaidras naudas maksājumus (daļu no) novirzot likumīgajā algā. Minimālās algas palielināšana veicina nodokļu noteikumu izpildi, bet tas notiek uz negatīvas nodarbinātības ietekmes rēķina uzņēmumiem, kas ievēro noteikumus.

Nicolas Gavoille ir SSE Riga asociētais profesors un BICEPS zinātniskais līdzstrādnieks. Viņa galvenās pētnieciskās intereses ir valsts ekonomikas un darba ekonomikas jomā . Viņš publicēja rakstus tādos akadēmiskos pārskatos kā European Economic Review, Journal of Comparative Economics un SVF Economic Review. Viņš ir ieguvis doktora grādu ekonomikā Rennes universitātē, Francijā, un ir Baltijas Ekonomikas asociācijas valdes loceklis, kā arī Baltic Journal of Economics redakcijas komitejas loceklis.

Diskusiju moderē prof. A rnis Sauka. Apmeklējums ir bez maksas.

Lai reģistrētos, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu.

Activi ty time: 28.10.22., plkst. 15:00-17:00, W32, Rīgas Ekonomikas augstskolā. 

Semināru organizē SSE Riga Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības centrs un atbalsta ESI studentu inovāciju programma. Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un atbalsta Printify, SEB banka un Rimi Latvija. Projekta numurs: 1.1.1 .3/21/A/008.a. Šo semināru arī atbalsta Latvijas Zinātnes padome, projekts "Ēnu ekonomikas izpēte Latvijā (RE:SHADE)", projekta nr. VPP-FM-2020/1-0005.