Laureātu vidū ir arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA). Nominācijā “Pētniecība” balvu saņēma Valsts robežsardzes koledža un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija par starptautisko zinātniski praktisko konferenci “Robežu drošība un pārvaldība” un Iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātņu žurnālu “Border security and management”.  Balvu saņēma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, prof., Dr.oec. Iluta Arbidāne un Valsts robežsardzes koledžas direktora vietniece, pulkvede Daiga Kupcāne.

Kā norāda RTA profesore Iluta Arbidāne, tad saņemtā balva ir spilgts apliecinājums ciešajai sadarbībai starp abām izglītības iestādēm, kā arī konferences “Robežu drošība un pārvaldība” nozīmīgumam.

Konferences mērķis ir pastāvīgi apzināt jaunāko pētījumu rezultātus, apkopot labāko praksi un dalīties ar pieredzi inovatīvu risinājumu izstrādē un ieviešanā valstu robežu drošībā un pārvaldībā, akcentējot jautājumus par migrācijas procesu kontroles izaicinājumiem, sabiedrības un valsts iekšējo un ārējo drošību mūsdienās, hibrīdo apdraudējumu novēršanu, integrēto robežu pārvaldību, sadarbības lomu robežu drošībā un pārvaldībā, tehnisko risinājumu un informācijas tehnoloģiju attīstību un nozīmi robežu drošības stiprināšanā, tiesībsargājošo iestāžu personāla izglītošanas procesu un to digitalizācijas izaicinājumiem, kā arī par ētiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem drošības pārvaldībā. 2022.gadā konferencē piedalījās VRK un RTA docētāji, studējošie un absolventi, ārvalstu tiesībaizsardzības dienestu un amatpersonu apmācībā specializēto izglītības iestāžu pārstāvji. Konferences pētījumi apkopoti un publicēti Iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātniskajā žurnālā: Border Security and Management (Robežu drošība un pārvaldība), kas tiek izdots angļu valodā. Zinātnisko komiteju pārstāv 7 valstu (Latvija, Ukraina, Itālija, Rumānija, Nīderlande, Lietuva, Spānija) pārstāvji. Žurnālā visi raksti ir starptautiski recenzēti. Žurnāli ir iekļauti starptautiski citējamās datu bāzēs: EBSCO Host Business Source Corporate Plus (kopš 2021.g.), CrossRef, WorldCat, Google Scholar, OpenAir. Žurnāls pieejams RTA atvērtajā zinātnisko žurnālu datu bāzē.

 

Plašāka informācija:

https://federacija.lv/lv/jaunumi/latvijas-aizsardzibas-un-drosibas-industriju-gada-balvas-2023-laureati

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto