Vizītes ietvaros profesores pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas kopīgu programmu un projektu īstenošanā ar akadēmijas rektori profesori Ivetu Mietuli, Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāni profesori Ilutu Arbidāni, ārējo sakaru koordinatori Sandu Kauliņu.

Vizītes ietvaros RTA studenti tika iepazīstināti ar Kolpingas koleģiju, kā arī noklausījās lekcijas. Viesi apskatīja RTA studiju korpusus, Inženieru fakultātes laboratorijas, atzinīgi novērtējot Inženieru fakultātes laboratoriju aprīkojumu, bibliotēkā pieejamo zinātnisko rakstu klājumu.


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto