Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) oktobrī tika uzsākts darbs pie Ārlietu ministrijas granta “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”.

Projekta komandā darbosies seši RTA pārstāvji: divi Latvijas eksperti un četri Ukrainas speciālisti. Projekta “Tīmeklī veidotā atbalsta sistēma pedagogiem darbā ar bērniem trauksmes mazināšanai kara skartajos reģionos” ir paredzēts apkopot un strukturēt psiholoģiskā atbalsta metodes, kuras varēs izmantot Ukrainas pedagogi darbā ar bērniem ar paaugstinātu trauksmes līmeni. Projekta eksperti apkopos audioterapijas, mākslas terapijas, kognitīvi biheiviorālās terapijas un sevis apzināšanās terapijas elementus, kas balstās uz zinātniski pamatotiem pētījumiem. Intesīva divu mēnešu darba rezultātā, tiks izveidota mājas lapa, kurā tiks ievietoti šo terapiju elementu apraksti un labās prakses piemēri.

Septembrī notika projekta atkāšanas pasākums, kā arī seminārs, lai veicināt pieredzes apmaiņu, pārrunāt projektu komunikācijas, drošības un citus ar projektu īstenošanu saistītus jautājumus.

Aivars Kaupužs, projekta koordinators

Publicitātes foto

Papildus informācija: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/butiski-aug-latvijas-attistibas-sadarbibas-apjoms-un-istenoto-projektu-merogs-0