Šajā programmā piedalījās arī studenti no Grieķijas, Vācijas un Portugāles. RTA studentes Endija Medvecka, Gunta Mičule, Alīna Litvjakova, Līva Dzene, Elizabete Suseja, Aļina Admiralova, Katrīna Kriņicka un lektore Madara Kļaviņa apmeklēja lekcijas, piedalījās darbnīcās, kurās pasniedzēji no Rumānijas, Vācijas un Grieķijas dalījās pieredzes stāstos, kā arī zinātniskajos pētījumos par iekļaujošo izglītību.

Brīvajā laikā studentēm kopā ar Iasi (Jasi) universitātes brīvprātīgajiem bija iespēja apmeklēt arī Iasi (Jasi) kultūras pili, botānisko dārzu, literatūras muzeju, kā arī citas ievērojamas tūrisma vietas. Vakaros - piedalīties starpkultūru vakaros, kuru laikā bija iespēja iepazīt kultūru daudzveidību un galda spēļu vakaros, tādā veidā veicinot dialoga veidošanos starp mobilitātes dalībniekiem.

RTA pirmā līmeņa augstākās izglītības 

studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs”

pārstāves