Svētku reizē RTA rektore profesore Iveta Mietule pauda, ka absolventi ir gana labi sagatavoti profesionālajai karjerai, novēlēja veiksmīgu tālāko ceļu, akcentējot, ka allaž var turpināt studijas un papildināt savu zināšanu krājumu. “Dzīve ir tā iekārtota, ka būs jāmācās vēl. Es ceru, ka daudziem no jums šis nebūs pēdējais saņemtais diploms. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir atvērta, jūs variet izvēlēties kādu citu studiju jomu, kā arī nākotnē studēt augstākā līmeņa studiju programmās,” pauda rektore.

Izlaidumā diplomus saņēma jaunie speciālisti, kuri darba tirgū papildinās skolotāju un dizaineru rindas. Izglītības, valodas un dizaina fakultātes dekāns profesors Jānis Dzerviniks apsveic visus absolventus šajos svētkos. “Ceru, ka studiju procesā saņemtās zināšanas un prasmes, iegūtā pieredze un šodien saņemtais diploms būs stabils pamats jūsu profesionālai, un iespējams, arī akadēmiskai darbībai, pētnieciskai darbībai,” novēlēja J. Dzerviniks.

RTA absolventu vidū bija grāmatveži, finansisti, juristi, vadības zinātnes speciālisti, kuri absolvēja Ekonomikas un pārvaldības fakultāti. Šīs fakultātes dekāne profesore Iluta Arbidāne absolventiem vēlēja: “Ir svarīgi, lai jūs būtu laimīgi tajā vietā, kurā jūs esat, lai jums patiktu tas, ko jūs darāt, lai apkārt valdītu tā vide, kādā jūs gribat būt. Ir daudz labāk skatīties uz laimīgu skolotāju, laimīgu mākslinieku, laimīgu juristu un grāmatvedi, uzņēmēju, inženieri, jo tad arī mēs, mūsu pasaule, kļūs daudz labāka un laimīga.”

Tā kā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir jauno inženieru sagatavotāja, tad Inženieru fakultātes dekāna pienākumu izpildītājs profesors Andris Martinovs novēlēja visiem absolventiem atrast savu īsto vietu dzīvē, izmantojot un liekot lietā saņemtās zināšanas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas absolventi izteica pateicību mācībspēkiem, darbiniekiem par veltīto laiku un iegūtajām zināšanām. “Šis laiks ir bijis tāds neparasts, mēs uzsākām studijas attālināti, sākotnēji bija bailīgi, neparasti, bet pateicoties lieliskai komandai – mūsu docētajiem, studiju programmu direktoriem, akadēmijas vadībai, bija iespējams tikt galā ar visiem izaicinājumiem. Šobrīd varam teikt, ka spējam studēt gan klātienē, gan attālināti,” atzina diplomu saņēmēji. Viena no absolventēm, kura mēroja ceļu no Rīgas, lai studētu RTA, atzina, ka nolēma studēt akadēmijā, jo vienkārši bija pamanījusi sociālajos tīklos labu reklāmu.

Akadēmijas jubilejas gadā ir patiess prieks par katru absolventu, kurš dodas darba tirgū ar RTA diplomu. Tāpēc, gribas novēlēt nepazaudēt zinātkāres garu, būt neatlaidīgiem, veikt katru darbu, izmantojot gūtās zināšanas.