2. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) notika jaunās studentu dienesta viesnīcas atklāšanas pasākums. Klātesot akadēmijas vadībai, pašvaldību pārstāvjiem, sadarbības partneriem un citiem viesiem, svinīgi tika atvērtas durvis modernai un studentu vajadzībām pielāgotai ēkai Rēzeknes centrā.

Studentu dienesta viesnīca, atrodoties akadēmijas teritorijā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē), līdzās studiju korpusiem, laboratorijām, lieliski papildina studentu pilsētiņas konceptu, tajā mājvietu studiju periodā varēs rast 146 jaunieši.

RTA rektore profesore Iveta Mietule norādīja, ka šajā gadā akadēmija ir kļuvusi vēl pievilcīgāka un konkurētspējīgāka. “Līdz ar dienesta viesnīcas atklāšanu, esam vairojuši savu pievilcību pārnovadu jauniešiem, kuri domā par studijām RTA, kā arī potenciālajiem ārzemju studentiem. Ceram, ka jaunieši novērtēs akadēmijas pūles un piedāvāto komforta līmeni,” pauda rektore.

Svētku brīdī klāt bija Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, SIA “Royal Būve” valdes priekšsēdētājs Edgars Svistuhins, kā arī viņa ekselence Rēzeknes Aglonas diacēzes bīskaps Jānis Bulis.

Viesnīca tapusi projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība” ietvaros (Nr. 4.2.1.2/18/I/037). Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana un vieda energovadība RTA dienesta viesnīcas ēkā, kas pilnībā saskan ar SAM 4.2.1.2. pirmās atlases kārtas mērķiem.

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto