Lai veicinātu izgudrotājdarbību Latvijā, sekmētu izgudrojumu reālu ieviešanu dzīvē un tehniskās jaunrades izpausmi, festivālā tika aicināts ikviens, kuram ir kāds izgudrojums vai jauninājums.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedalījās izstādē, prezentējot vairāku projektu rezultātus:

  • “Digitālais dvīnis tūrisma konkurētspējas un komplementaritātes attīstības veicināšanai: Latgales reģiona piemērs”

https://rta.lv/projekti/digitalais-dvinis-turisma-konkuretspejas-un-komplementaritates-attistibas-veicinasanai-latgales-regiona-piemers-01042023

  • “Intervenču testēšana un uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas izstrāde pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai skolu ēdināšanā Latvijā”

https://rta.lv/projekti/intervencu-testesana-un-uz-zinasanam-balstitas-rekomendaciju-sistemas-izstrade-pasniegta-ediena-atkritumu-traukos-samazinasanai-skolu-edinasana-latvija-31012023

  •  “Lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde viedai augļkopībai pielietojot autonomus bezpilota lidaparātus (Nr. lzp-2021/1-0134)”

https://rta.lv/projekti/lemumu-pienemsanas-sistemas-izstrade-viedai-auglkopibai-pielietojot-autonomus-bezpilota-lidaparatus-nr-lzp-2021-1-0134-03012022

  • “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem”

https://labsoflatvia.com/aktuali/bezpakapju-parvads-mikromobilitates-transportlidzekliem

  • RTA maģistra studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” pētījuma rezultāti un veidoti prototipi.

Par RTA pētījumiem stāstīja asoc. prof. Sergejs Kodors, maģistra studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” direktors Antons Pacejs, izstādi apmeklēja gan rēzeknieši, gan pilsētas viesi, jo tā notika sadarbībā ar Rēzeknes Kultūras un tūrisma centru pilsētas svētku ietvaros.  

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto