Balvu Mākslas skolas izstāžu zālē, (Balvos, Teātra ielā 2) no 2022. gada 24. novembra līdz 2023. gada 12. janvārim, darba dienās no plkst.10.00-18.00 ir apskatāma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) dizaina programmu studentu un absolventu darbu izstāde ,,TEHNOLOĢIJAS DIZAINA TELPĀ III”.

Izstāde Balvu Mākslas skolas izglītojamajiem dos iespēju iepazīties ar radošām profesijām, izprast, ko šajās profesijās dara, kāds ir darba rezultāts un kā varētu veidot savu nākotni izvēloties darboties šajās jomās. 2023. gada 12. janvārī plkst.16.00 tiksimies klātienē ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmu ,,Apģērba dizains un tehnoloģija”, ,,Interjera dizains” un ,,Dizains” programmu vadītājiem, studentiem kopīgai sarunai.

Ļoti priecājamies, ka izstādē ir apskatāmas planšetes arī ar RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes topošo interjera dizaineru Baibas Medinikas un Janas Kozules mācību procesa laikā izveidoto Balvu Mākslas skolas interjera dizaina projektu, kuru studentes izstrādāja pavasarī 3. kursa studiju projekta ietvaros. Pateicamies programmas direktorei Mg. design, Mg. art, Mg. paed., docentei Diānai Apelei par atsaucību un uzsākto sadarbību.

  

Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne

Publicitātes foto