Ministrija pateicas S. Martenai par atsaucību un ieguldījumu izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vadītāju, vadītāju vietnieku, valstspilsētu un novada izglītības pārvalžu speciālistu pirmsskolas izglītības jautājumos tiešsaites seminārā 2022. gada 25. novembrī, sniedzot prezentāciju “Latviešu valoda kā izglītības valoda pirmsskolā neatkarīgi no bērnu dzimtās valodas: Latvija citu Eiropas valstu pieredzes kontekstā”.

Kā norāda profesore S. Martena: “Šobrīd ir ārkārtīgi aktuāli jautājumi, kā kvalitatīvi īstenot pāreju uz mācībām latviešu valodā, ņemot vērā izglītības reformu un straujo Ukrainas bēgļu bērnu pieplūdumu izglītības iestādēs. Izglītības reformas mērķis – bērnu un jauniešu latviešu valodas prasme tādā līmenī, lai viņi ir spējīgi apgūt jebkuru mācību priekšmetu latviski, ir skaidrs. Tajā pašā laikā skolotājam ir nepieciešams atbalsts, praktiski padomi, ar kādām metodēm un pieejām strādāt, lai process nav sāpīgs, citas etniskās identitātes aizskarošs. Kā virzīties uz priekšu, pakāpeniski, prātīgi un sagādājot prieku par ikvienas valodas apguvi.”

Profesore S. Martena Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā docē studiju kursus, vada zinātniekos projektus, aktīvi iesaistās profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” studiju modulis: “Valodu joma – latviešu valodas un literatūras skolotājs” pilnveidē. 


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto