Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāvji kopā ar kolēģiem no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Ventspils Augstskolas, Latvijas Nacionālas bibliotēkas un Kauņas Tehniskās universitātes š. g. 19. septembrī viesojās Eiropas kodolpētījumu organizācijā - CERN (Ženēvā, Šveicē). CERN jau gandrīz 70 gadus ir pasaulē vadošais zinātniskais centrs, kurā notiek globāli nozīmīgi zinātnes atklājumi. Tieši CERN tika izstrādāts vispasaules tīkla (www – World Wide Web) datu pārraides protokols (http – Hypertext Transfer Protokol), savukārt viens no publiski zināmākajiem atklājumiem – 2012. gadā ar Lielā hadronu paātrinātāja palīdzību CERN tika pierādīta Higsa bozona eksistence. Kopumā CERN darbībā ir iesaistīti vairāk nekā 12000 cilvēki – pētnieki, inženieri, studenti no vairākām valstīm, tajā skaitā arī no Latvijas.

2021. gada 2. augustā Latvija kļuva par pilntiesīgu CERN asociēto dalībvalsti. Tas Latvijas zinātniekiem paver plašākas iespējas strādāt vienā no pasaules spēcīgākajiem zinātnes centriem. Asociētās dalībvalsts statusā Latvija piedalās CERN zinātniskajā un administratīvajā darbā.

Vizītes laikā notika tikšanās ar vairākiem CERN pārstāvjiem, lai izrunātu organizatoriskus un tehniskus jautājums par CERN TIER II skaitļošanas centra izveidi Baltijā, kurā tiks iekļautas organizācijas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Sadarbības ietvaros tiks izveidotas lielas skaitļošanas jaudas RTA esošajā infrastruktūrā. Kopumā tas ļaus celt RTA personāla kvalifikāciju, uzlabot un attīstīt RTA zinātniskos virzienus, maģistranti un doktoranti varēs piedalīties un apmeklēt CERN vasaras skolas un konferences.

Mihails Kijaško, RTA Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs