RTA šajā pasākumā pārstāv RTA docente, profesionālās bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” direktore, Mg.design, Mg.art, Mg.paed Diāna Apele, RTA vieslektore Mg.design Natālija Brokāne, RTA vieslektore Mg.design, Bac.art Ilze Bodža un RTA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Dizains” absolvente Mg.design Zaiga Protizāne. 

Konferences ietvaros 10. maijā tiks atklāta mākslas darbu izstāde. Tajā būs skatāma arī Diānas Apeles personālizstāde “Trauslais visums” un  Natālijas Brokānes personālizstāde “Gaismēnas”. Savukārt Ilze Bodža ir konferences paneļdiskusijas “Vizuālās izpausmes” moderatore. 


D.Apeles izstādes “TRAUSLAIS VISUMS” recenzija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) docente Diāna Apele veiksmīgi savieno pedagoģisko darbu, vadot profesionālo bakalaura studiju programmu “Interjera dizains” un lasot lekcijas citās studiju programmās, ar radošo darbību grafikas mākslā. Jaunākie D. Apeles mākslas darbi izteiksmes līdzekļu un tehnoloģiju izvēlē iziet ārpus grafikas kā mākslas veida uztveres un pasnieguma rāmjiem. Lāzergriezums, lāzergravējums, fotografika savienojumā ar linogriezumu, ebru gleznojumu, kas materializējas uz papīra, zīda, akrila, organiskā stikla un finiera, kopumā izpaužas vairākās multimediālās darbu sērijās un veido izstādi “TRAUSLAIS VISUMS”.

Apļa kā ģeometriskas formas pilnība ir galvenais visu izstādes darbu medijs. Māksliniece skatītājam liek ielūkoties katrā no tiem kā kosmosa pētniekam teleskopa acī, kur pamazām, taču koncentrēti un tieši, atklājas viņas mākslinieciskie tēli. Riņķa līnijā ietvertais telpiskums vienlaikus ļauj skatītājam būt gan pagātnē, gan tagadnē, reizē – iesākumā un laika bezgalībā. Planētu parāde, kas veido izstādes kodolu, būtībā ir autores personības “trauslā Visuma” atklāsme.

Savu piederību senām poļu izcelsmes muižnieku dzimtām – Šļahtovičiem un Zadvinskiem – D. Apele atklāj emocionālā stāstā, kur senču sejas darbā “LAIKA KONTEKSTA PARADIGMA I, II” liek domāt par laika plūdumu, kur savijas latgaliskais ar polisko netveramā vēstures telpā. Darbā “STĀSTI AIZSPOGULIJĀ I, II, III” autore ieved skatītāju savas bērnības fragmentētajā laika nogrieznī, kas tomēr katru vērotāju aicina pārcelties uz tikai sev zināmām vietām atmiņu failos, ļauties sajūtu un emociju rekonstrukcijai.

Visuma sievišķā daļa D. Apeles pasniegumā atklājas darbu sērijās: “DZIMTAS PIENS”, “MĒRĶIS”, “PLANĒTAS I, II”, “SARKANĀ PLANĒTA I, II”, “TRAUSLAIS VISUMS I, II, III, IV”. Tā ir tikpat ievainojama, cik stipra vērtībās, kas saista ģimenes sievietes. Dzimtas piena trauslā dzīsliņa pārtop par stipru saikni, kas nosaka planētu kustību un piederību vienai galaktikai – dzimtai. Planētas kā Visuma ķermeņi veidojas un attīstās, tā arī sievietes ķermenis vienmēr ir kustībā, krāj un nes sevī laika nospiedumus. Šī dzimtas “planētu” parāde ir apliecinājums mākslinieces pārliecībai par to, ka skaistais ir tikpat trausla vērtība kā laiks, taču katram laika sprīdim pieder savs skaistums.

Krāsu kokteilis sajaucas D. Apeles ebru gleznojumos darbu sērijā “VISUMS I, II”, diptihā “PAVASARA ATVARI & RUDENS ATVARI”, darbā “HAOSS & HARMONIJA” un emocionāli ierauj skatītāju gan planētu dzimšanas procesā, gan noslēpumainajā melnajā caurumā, gan liek apjaust Visuma likumu nenovēršamo kārtību.

Izstāde “TRAUSLAIS VISUMS” ir autores dziļi personisku izjūtu atsegšana, ietērpjot tās mākslinieciskos tēlos, taču aizskartās tēmas nenoliedzami ir vispārcilvēcīgi nozīmīgas un atspoguļo nezūdošas globālas vērtības.

Teksts: Inese Dundure, Mg. design, Bac. art, Latgales Kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāja, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektore.

Izstādes kuratore: Ilze Bodža, Mg. design, Bac. art, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektore.


N.Brokānes izstādes „GAISMĒNAS” recenzija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) vieslektore un Rēzeknes tehnikuma (RT) profesionālās izglītības skolotāja Natālija Brokāne veiksmīgi apvieno pedagoģisko darbu ar radošo darbību fotomākslā. Paškritiska un disciplinēta, izvēlējās pedagoga darbu, kā misiju, piedalās un rīko plenērus, attīsta saviem audzēkņiem un tuviniekiem mākslas un dizaina izjūtu, kā arī māca darot!

Izstādes „GAISMĒNAS” darbi atspoguļo gaismas un ēnas spēli, veidojot gaišāku un tumšāku laukumu miju, veidojot kompozīciju un stāstu. Izstādes darbi ir gan abstrakti, gan reālistiski, tie parāda priekšmetus tādus, kādi viņi ir noteiktajā mirklī un laikā. Natālija spēj saredzēt vienkāršās lietās neparasto, kas ir mākslinieka uzdevums un spēja. Kvalitatīvu fotogrāfiju uzņemšanai ir visnotaļ maz sakara ar dārgu fotoaparātu, svarīgākais fotogrāfijā ir tas, kā fotogrāfs redz pasauli, vai viņš prot redzēt, iztēloties un sapņot.

Diptihā „ĒNAS ŠĶĒRSGRIEZUMĀ I, II” ir atainota mākslinieka spēja saskatīt ikdienišķajās lietās neparasto, šķērsgriezums ir kā gaismas un ēnas spēle, kas parāda mums priekšmetu būtību un iekšējo pasauli. Dinamiku un darbu noskaņojumu veido krāsu un formu kontrasti.

Visi izstādes darbi ir melnbalti. Citu krāsu atmešana veido intrigu, liek uztvert nozīmi, liek domāt un aizdomāties. Melnbalta fotogrāfija pieprasa lielāku koncentrēšanos. Melnbaltas fotogrāfijas ir intīmākas, Roberts Franks ir teicis – „Melns un balts ir fotogrāfijas krāsas. Tās simbolizē cerību un izmisumu, kam cilvēce visos laikos pakļauta”.

Triptihā „SKICĒTĀJS I, II, III” autore parāda mākslinieka darba būtību, ar spēju nepārtraukti strādāt, aizraut un aizrauties, motivēt, būt vispusīgam, talantīgam un pamanāmam. Attēlo mākslinieka nemitīgo attīstību un pilnveidi, lai kļūtu pieprasītam un atzītam.

Darbos „LIGHT I, II” un „MOMENT I, II, III” Natālija parāda mirkļa gaismas un ēnas spēli, ko iemūžināja viena klikšķa garumā, darbu dziļums aiznes skatītāju savā atmiņā, par kaut ko svarīgu un ļoti siltu sirdij. Bet darbs „DABAS VALSIS I” noslēdz šo atmiņu intrigu, nomierina, liek apstāties, aizdomāties un pasmaidīt.

Kopumā mākslinieces pirmā personalizstāde „GAISMĒNAS” ir autores personiskas pasaules atspulgs, katra fotogrāfija ir saistīta ar kādu ļoti tuvu un intīmu dzīves mirkli, par ko skatītāji var tikai minēt un atrast katrā darbā savas dvēseles daļiņu.

Teksts: Eduards Medvedevs, profesionāls fotogrāfs, Rēzeknes novada pašvaldības IKT projektu koordinators, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” interešu izglītības skolotājs.

Izstādes kuratore: Ilze Bodža, Mg. design, Bac. art, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektore.