Tikšanās laikā dalībnieki noklausījās lekciju par Eiropas Parlamentu, tā funkcijām un pilnvarām, pēc lekcijas sekoja jautājumu un atbilžu sesija kopā ar  deputātu I. Ijabu, kā arī bija iespēja apskatīt sēžu zāli.

Tika apmeklēts arī Eiropas vēstures nams, kas aizveda ceļojumā, stāstot par Eiropas vēsturi, kā arī liekot padomāt par tās nākotni.

RTA pārstāvji novērtē uzaicinājumu, atzīstot, ka ir ārkārtīgi būtiski vēl vairāk uzzināt gan par Eiropas Parlamentu, gan Eiropas Savienību.

 

 

RTA Sabiedrisko attiecibu nodaļa

Publicitātes foto