Studentiem tika piedāvāta lekcija par Tiesībsarga darbības aktualitātēm. Klausītāji tika iepazīstināti ar Tiesībsarga tiesu procesa izspēles nosacījumiem. Studenti tika iedrošināti piedalīties Tiesībsarga rīkotajos pasākumos, kas ir nozīmīgs ieguldījums personīgās izaugsmes veicināšanai un pieredzes uzkrāšanai.