Programmas mērķauditorija – pedagogi ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pedagoģijā, kas vēlas iegūt tiesības strādāt pirmsskolas izglītības iestādē.

Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi, pamatojoties uz pedagoģisko, psiholoģisko un humānistiskās mijiedarbības didaktisko modeli.

Pēc programmas apguves tiek izsniegts sertifikāts.

Programmas īstenošanas periods – no 2022. gada 4. novembra līdz 10. decembrim. Nodarbības notiks gan klātienē, gan attālināti, izmantojot Zoom platformu (galvenokārt piektdienās un sestdienās).

Programmas apguves izmaksas – EUR 170,00.

Plašāka informācija par programmu un pieteikšanās RTA mājaslapā.

Sīkāku informāciju varat iegūt, zvanot pa tālruņa numuru 29336118.