Mācības notika “Erasmus+ projekta Nr.2023-1-LV01-KA122-ADU-000136501 Mobilitātes RTA Mūžizglītības centra darbinieku un izglītotāju darba kvalitātes celšanai” ietvaros Barselonā. Uzņemošā organizācija: CLAVE EMPRESA FORMACIO SL.

Kursu dalībnieces vieno atziņa, ka angļu valodas mācības Barselonā bija vērtīgs pasākums. Kursi tika organizēti tā, lai ne tikai koncentrētos uz valodas apguvi, bet arī iepazīstu pilsētas kultūrobjektu daudzveidību. Tika organizētas gida vadītas ekskursijas un apmeklēts unikālais Monsaratas klosteris.

Kursu ietvaros bija iespēja apgūt jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas komunicēt angļu valodā, kā arī nostiprināt iepriekš apgūtās zināšanas. Kursu pedagogiveiksmīgi integrēja gramatikas apguvi ikdienas tēmās. Mācību metodes galvenokārt bija interaktīvas, akcentējot grupu darbu ar sacensību elementiem, kas radīja aizraujošu un motivējošu atmosfēru. Kopumā angļu valodas kursi Barselonā piedāvāja ideālu līdzsvaru starp efektīvu valodas apguvi, kultūras iepazīšanu un iespēju komunicēt ar kursu dalībniekiem, kas pārstāvēja dažādu valstu augstskolas. Tādējādi tika nodibināti turpmākās sadarbības kontakti ar kursu dalībniekiem no citām Eiropas valstīm, piemēram, no Polijas, Slovākijas un Rumānijas. Kolēģi strādā izglītības jomā, daži arī mākslas un dizaina nozarē.

Apmeklētie muzeji un dabas objekti savukārt veicinās profesionālo izaugsmi darbā ar studentiem, jo vizuālais materiāls un “stāsts” tiks nodots tālāk, strādājot ar jauno paaudzi. 

Liels paldies projekta vadītājai Ilzei Skromulei un kursu pasniedzējiem!

Diāna Apele, 

RTA docente