Dace stāsta, ka lielākais ieguvums, studējot RTA, ir jaunu kontaktu nodibināšana, redzesloka paplašināšana, kā arī izvēlētās sfēras zināšanas, kas ļoti noder pašreizējā darbā. “Īpaši vērtīgas ir prasmes finanšu prognozēšanā un modelēšanā, lielo datu analīzē, projektu un risku vadībā. Es maģistra studijas uzsāku nevis uzreiz pēc bakalaura iegūšanas, bet pēc vairāku gadu pārtraukuma, kad iegūta arī praktiskā darba pieredze. Skaidri apjautu, kādu zināšanu pietrūkst, lai darbu varētu veikt ātrāk un vēl kvalitatīvāk. Droši varu teikt, ka RTA iegūtās zināšanas ir neatsveramas ikdienas darbā,” ar pārliecību pauž šī gada absolvente.

Maģistra grāda īpašniece atsauc atmiņā spilgtākos mirkļus, tie viņai saistās ar Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekānes profesores Ilutas Arbidānes lekcijām, kurās stāstīts tik daudz vērtīga. “Tā kā es regulāri apmeklēju dažādus izglītojošus seminārus, reiz man gadījās būt seminārā, kura tēma bija līdzīga profesores vadītajām nodarbībām. Salīdzinot ar I. Arbidānes stāstīto, tas likās ļoti pliekans, teorētisks un garlaicīgs. Ir patīkami studēt, ja redzi, ka pasniedzēji ar ļoti lielu interesi pasniedz studiju kursu un dalās savā pieredzē,” akcentē Dace.

Vērtīgākais studiju procesā – patstāvīgie darbi pēc katra kursa apgūšanas, šos praktiskos darbus studenti izstrādājuši ciešā saistībā ar savu uzņēmumu, tādā veidā sakārtojot, uzlabojot dažādus procesus uzņēmumā, kas noveduši pie straujas uzņēmuma attīstības.

Dace Sniķere-Kļitko uzsver: “Citiem ieteiktu studēt RTA, jo šajā augstskolā iegūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet praktisko pieredzi. Pieņemot darbā jaunu kolēģi, noteikti izvēlētos tādu, kurš ir apguvis ne tikai teoriju, bet jau prot zināšanas pielietot arī praksē, tādā veidā saīsinot apmācību periodu. RTA nodrošina to, ka pabeidzot studijas, tiek sagatavots darba tirgum atbilstošs speciālists. Pasniedzēji un mācību procesa organizatori ir ļoti atsaucīgi, viņi tur rūpi visu studiju garumā par katru studentu. Ja kaut ko aizmirsies izdarīt, iesniegt, tad var būt drošs, ka pasniedzēji vai lietvede atgādinās, paskubinās un motivēs. Pasniedzēji pret studentiem attiecas kā pret līdzvērtīgiem, nevis skatās “no augšas”, kas nav mazsvarīgi. Ļoti individuāla un patīkama attieksme no visa akadēmijas personāla. Tā laikam ir izslavētā Latgales viesmīlība, ka jūties kā savējais. Tieši tā es studiju laikā jutos RTA,” vaļsirdīgi atzīst absolvente.

Dokumentu pieņemšana maģistra līmeņa studijām turpinās līdz 27. jūlijam. Gaidām visus tos, kuri prot novērtēt RTA sniegtās zināšanas un individuālo pieeju studiju periodā.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto