Vizītes laikā pasniedzēja tikās ar Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekānu profesoru Jāni Dzerviniku un citiem RTA mācībspēkiem, kā arī vadīja lekcijas gan RTA Erasmus+ studentiem, gan arī Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studentiem.

Ilze Bodža, 

RTA ārējo sakaru koordinatore

Publicitātes foto