Vizītes laikā tika plānotas un pārrunātas arī turpmākās sadarbības aktivitātes abām izglītības iestādēm šajā studiju gadā un turpmāk.

Pēdējo gadu laikā RTA Mākslas terasē jau skatījām WIT mācībspēku organizētās grafikas darbu izstādes, RTA studentu un docētāju grafikas darbu izstādē “Pasaules vibrācijas” (“World Vibrations”) Polijā viesojās 2022. gada pavasarī.

Šobrīd RTA vēl skatāmi ilustratores un grafikas dizaineres Luīzas Kviatkovskas (Luiza Kwiatkowska) un grafiskais dizainera, Varšavas Tēlotājmākslas akadēmijas grafikas nodaļas profesora Miečislavs Vasiļevskis (Mieczysław Wasilewski) darbi, savukārt, RTA dizaina studiju programmu docētāji un studenti jau strādā pie grafikas darbiem, kas ceļos uz WIT galeriju 2023. gada pavasarī uz plānoto izstādi.

Vizītes laikā, tiekoties ar WIT kolēģiem Jaroslaw Tondera un Agata Jagiello-Tondera, tika lemts par sadarbības paplašināšanu, konkretizētas tuvākās aktivitātes, tādas ir vairākas:

·      dalība WIT zinātniskajā konferencē par mākslas valodu 2023. gada pavasarī un iespēja iesaistīties līdzorganizēšanā;

·      atbalstu ir guvusi ideja par studentu un docētāju kopīgās plenēra prakses norisi pavasara semestrī Rēzeknē un WIT;

·      tika pārrunāta jaunā WIT rīkoto izstāžu koncepcija Latvijā, kas paredz, ka RTA apskatāmās izstādes pēc tam tiktu nodotas Poļu valsts ģimnāzijai Rēzeknē;

·      vizītes laikā tika apstiprināta abu pušu gatavība piedalīties arī starpaugstskolu sadarbības ietvaros rīkoto izstāžu kopkatalogu izstrādes un izdošanas procesā, kā arī piedalīties kopīgos projektos ne tikai mākslas, bet arī mūzikas jomā, kad notiktu kopīga repertuāra apguve un rīkoti kopkoncerti, iesaistoties mācību iestāžu muzikālajiem kolektīviem.

Šādas darbības jomas paplašinātu un stiprinātu RTA un WIT sadarbību turpmāk.

WIT kolēģu ieinteresētība sadarbībā, kā arī jau šobrīd sasniegtie rezultāti parāda, ka WIT viennozīmīgi ir RTA vairāku studiju programmu uzticams stratēģiskais partneris.  

Lai izdodas iecerētās radošās un studiju aktivitātes!

 

 

Silvija Mežinska, RTA studiju programmas

 “Apģērba dizains un tehnoloģija” direktore

Publicitātes foto