Konferences laikā tika atklātas astoņu mākslinieku darbu izstādes – Krasimira DRUMEVA (Bulgārija), Inta KLĀSONE, Solvita SPIRGE-SENE un Mārtiņš KRŪMIŅŠ (Liepāja, Latvija), Diāna APELE un Natālija BROKĀNE (Rēzekne, Latvija) István HAVADI-NAGY-DÁVID, Anca MUREȘAN BODEA (Rumānija). Mākslinieki pārstāvēja dažādas mākslas jomas gan fotomākslu un glezniecību, gan plakātu mākslu un grafiku, arī konceptuālo un multimediālo mākslu, kur izmantota mākslas un tehnoloģiju sintēze. RTA dizaina programmu docētājas D.Apele un N.Brokāne (kuratore I.Bodža) izstādēs prezentēja konceptuāli multimediālo mākslu un fotomākslu, apmeklētājos rodot interesi par mākslas un tehnoloģiju simbiozi. Liels paldies jāsaka kolēģiem Antonam Pacejam un Imantam Adijānam no RTA FPLP Centra par sadarbību lāzertehnoloģiju jomā.

RTA dizaina programmu docētāja, ārējo sakaru koordinatore Ilze Bodža: “Konferencē piedalījos kā dalībnieks ar tēmu “Analysis of the Development Process of the Art Catalog “Watercolorist Vladislavs Paurs””, kur iepazīstinājām interesentus ar RTA profesora Vladislava Paura māksliniecisko daiļradi un kataloga izstrādes procesu, augstskolu pārstāvjiem uzdāvinot izstrādāto mākslas katalogu. Tā bija lieliska iespēja Polijas, Bulgārijas, Rumānijas un Latvijas kolēģiem un māksliniekiem iepazīt un apskatīt Latgales gleznaino ainavu akvareļa gleznojumus un parādīt mūsu studentu veikumu nozīmīga kataloga izstrādē (dizainere Zaiga Protizāne, darba vadītāja D.Apele). Pasākuma ietvaros, kā moderatore, vadīju arī konferences paneļdiskusijas “Vizuālās izpausmes” sekcijā, kur tika prezentētas tēmas, kā sienu gleznojumu restaurācijas process, krāsu psiholoģija mākslā, gaismas kvalitāte fotogrāfijā salīdzinājumā ar mākslīgā intelekta ģenerētu attēlu un reklāmas cilvēciskā seja, kas savukārt rosināja ideju par internacionālu studentu projekta realizāciju. Dalība pasākumā paaugstināja profesionālo izaugsmi kā lektoram un ārējo sakaru koordinatoram, kā arī sniedza iespēju realizēt rūpīgi plānotas idejas un apspriest nākotnes sadarbības iespējas studentiem un pasniedzējiem. Savukārt izstāžu kuratores pieredze un diskusijas ar māksliniekiem iedvesmoja radošās izpausmes realizācijai.

RTA dizaina programmu docētāja, kura piedalījās izstādē Natālija Brokāne saka: “priekš manis šis brauciens bija ļoti nozīmīgs, jo tā bija mana pirmā personālizstāde. Esmu diezgan paškritiska persona, iespaidojoties no citiem māksliniekiem, uzreiz analizēju, kādas kļūdas pieļāvu, ko uzlabošu nākamreiz, kā varētu vēl citādāk izpausties. Māksliniekam, kā jebkuram savas nozares speciālistam, ir svarīgi gūt pieredzi no citiem profesionāļiem un nepārtraukti augt un attīstīties. Paldies RTA un WIT augstskolām par iespēju piedalīties starptautiskās nedēļas konferencē. Kopumā tas bija notikumu un emociju bagāts brauciens, kura gaitā guvu daudz iedvesmas turpmākai mākslinieciskai darbībai. Šīs brauciens deva arī vēl vienu vērtīgu atziņu – kolēģu ciešāka iepazīšana un abpusēja satuvināšanās. Ikdienā mēs daudz strādājam, nepārtraukti kaut kur steidzamies, skrienam un nepaspējam sadraudzēties, uzzināt viens par otru tuvāk. Šajā izglītojošajā ERASMUS mobilitātes braucienā kārtējo reizi es sapratu vēlreiz, cik fantastiski cilvēki ir man apkārt”.

Savukārt docētājs Aivars Kaupužs uzsver, ka: “Vizītes laikā tika pārrunātas iespējas izstrādāt projektu kopā ar WIT kolēģiem par sociālo kampaņu posteru datu bāzi, ko varētu izmantot visas Eiropas savienības valstis. Tika nodibināti kontakti ar vairāku universitāšu pārstāvjiem un saņemti uzaicinājumi piedalīties starptautiskajās konferencēs”. 

Jāturpina pētīt un analizēt, radīt un attīstīt, vairot skaisto un funkcionālo, jāsadarbojas un jāiedvesmo tālāk citi un nav jāapstājas savā radošajā izaugsmē. Paldies par doto iespēju apmeklēt pasākumus Polijā!

 D. Apele, N.Brokāne, I.Bodža, A.Kaupužs