Aija stāsta: “Šogad esmu absolvējusi RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sociālais rehabilitētājs”. Pēc vidusskolas izvēlējos studēt RTA studiju programmā “Tiesību zinātne”, kad ieguvu šīs programmas diplomu, es sapratu, ka jurisprudence nav mans “lauciņš”. Atkal pētot studiju programmu piedāvājumu RTA sapratu, ka mani aizrauj sociālās labklājības joma. Izvēlējos iegūt sociālā rehabilitētāja kvalifikāciju, jo šis speciālists veicina klientu sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu, īsteno klienta sociālo aktivizāciju, sekmē klienta interesi, vēlmi patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot. Pašlaik mans darbs nav saistīts ar sociālo jomu, bet nākotnē apsveru strādāt tieši sociālās labklājības jomā,” savā izglītības dzīves gājumā dalās A. Urtāne.

Studiju laiks allaž katram studentam saistās ar jaunām emocijām, iepazītiem kursabiedriem, iegūtiem draugiem. “Spilgts un vērtīgs bija studiju laiks RTA. Liela interese bija klausīties pasniedzēju lekcijās, kurās viņi dalās ar savu pieredzi un zināšanām, kuras noder gan ikdienā, gan darba gaitās. Studiju kursu daudzveidība bija ļoti bagāta, tika apskatītas daudz tēmas psiholoģijā, ergonomikā, fizioloģijā, atbalsts krīžu situācijās utt. Katra lekcija studiju laikā pavēra jaunas zināšanas, pieredzi un emocijas. Cītīgas studijas atmaksājas arī ar stipendiju, kas bija ļoti labs atbalsts studiju laikā. Studiju laikā iegūtās zināšanas, pieredze un konkurētspējīgs augstākās izglītības diploms dod pamatu uzsākt veiksmīgu karjeru izvēlētajā profesijā,” pārliecināta studiju programmas “Sociālais rehabilitētājs” absolvente.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sauklis ir “RTA – Tavs staRTA punkts Rēzeknē!”. Aija saka šādi: “RTA ir starta punkts veiksmīgai karjerai. Akadēmijā viennozīmīgi studenti iegūst daudz praktisko un teorētisko zināšanu, paplašina redzes loku un iegūst daudz draugu. RTA kolektīvs ir atsaucīgs un saprotošs. Augstskolas pasniedzēji studiju procesa laikā sniedz atbalstu, padomus, atrod individuālu pieeju katram studentam un spēj dot motivāciju sasniegt vairāk. Topošajiem studentiem novēlu riskēt, nebaidīties no grūtībām un neapstāties, lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi. Izlaiduma dienā ar diplomu rokās, visas grūtības šķitīs kā sīkums!”.

Ja Tu vēl šaubies, tad ieskaties RTA mājas lapā, pievienojies akadēmijas saimei, kura Tev palīdzēs ne tikai starta punktā – studiju programmas izvēlē, dokumentu iesniegšanas procesā, bet arī visā studiju periodā, līdz pat izlaidumam.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto