RTA rektore profesore Iveta Mietule iepazīstināja Vācijas vēstnieku ar akadēmijas lomu Latvijas augstākās izglītības telpā, tika sniegta informācija par sadarbības pasākumiem, kuri notikuši ar Vācijas augstākās izglītības iestādēm inženierzinātņu jomā, akcentējot RTA kā vadošo tehnoloģiju centru Austrumlatvijā.

Vizītes laikā tika diskutēts par vācu valodas skolotāju sagatavošanu un tām tendencēm, kuras skars vispārizglītojošās skolas Latvijā pēc 2026. gada valodu apguves sfērā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā daudzu gadu garumā tiek gatavoti pedagogi, tostarp angļu un vācu valodas skolotāji. RTA Mūžizglītības centra piedāvājumu klāstā nākotnē arī varētu tikt iekļautas programmas, kuras sekmētu vācu valodas lietpratēju skaita palielināšanos.