Tā kā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sagatavo pedagogus, īsteno dažādus projektus iekļaujošajā izglītībā, programmas studiju virzienā “Sociālā labklājība”, abu izglītības iestāžu pārstāvjiem bija vērtīgi apmainīties ar informāciju un plānot nākotnē stiprināt sadarbību.

Tikšanās laikā ar fakultātes dekānu profesori Jāni Dzerviniku, RTA studiju un zinātņu prorektori Angeliku Juško-Štekeli, fakultātes mācībspēkiem aktualizēti jautājumi par iekļaujošās izglītības nozīmi Latvijā. SIVA Koledžas vadītāja Inguna Zuševica norādīja, ka būtiski ir dalīties ar labās prakses piemēriem, jo pēdējo divu gadu pandēmijas ietekmē īstenotais attālinātais mācību process, ir ieviesis korekcijas ikdienas darbā. SIVA Koledžas pārstāvji apskatīja RTA multisensoro tehnoloģiju aprīkojumu.