Šogad RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultāti absolvēja Rita Andrejeva, iegūstot akadēmiskā maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” (studiju modulis “Pedagoģija”) diplomu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā R. Andrejeva ieguva ne tikai zināšanas un apzināja aktuālos jautājumus izglītības jomā, bet arī saņēma veiksmīgu pieredzi pētniecībā. Savā maģistra darbā absolvente aktualizēja jaunrades un uzņēmējspēju attīstību pirmskolā. “Ņemot vērā straujo mūsdienu ekonomisko un tehnoloģisko attīstību, arvien lielāka nozīme tiek piešķirta radošām un inovatīvām idejām ar pievienoto vērtību, kas pilnvērtīgi risina tos izaicinājumus, ar kuriem saskaras sabiedrība,” stāsta Rita.

RTA absolvente akcentē, ka izglītības sistēma veido vidi, kurā tiek sagatavoti nākotnes sabiedrības dalībnieki. “Šī iemesla dēļ jau no agrīna vecuma bērniem ir nepieciešams attīstīt un nostiprināt tādas prasmes un spējas, kas palīdz izpaust jaunradi un uzņēmējspēju, integrējot mācību procesā, tādējādi nodrošinot pamatīgu un visaptverošu šo spēju attīstību,” pārliecināta maģistra diploma ieguvēja.

Savas iegūtās zināšanas absolvente arī turpmāk praktizēs Rēzeknes novada Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”.