Kultūras atašejs Keils Vāgners aplūkoja RTA inženierzinātņu laboratorijas, atzinīgi novērtējot pieejamo materiāli tehnisko bāzi, studējošajiem piedāvātās iespējas zinātnes un pētniecības jomā.

Pēdējo gadu laikā RTA docētāji ir iesaistījušies kā sadarbības partneri dažādos ASV finansētos projektos, kā arī piedalījušies apmaiņas programmās ar ASV universitātēm, lai iegūtu plašāku starptautisku pieredzi. Nākotnē varētu tik īstenoti projekti, kuri ietvertu izglītības programmu attīstību un studentu mobilitāti.