Konkursā piedalījās Dārzkopības institūts (LatHort) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ar kopprojektu “Mašīnu dziļās mācīšanās un datizraces pielietošana augu un patogēnu mijiedarbības izpētei: ābeļu un bumbieru kraupja patosistēmas”. 

Kā norāda projektā iesaistītais RTA pētnieks asoc. prof. Sergejs Kodors: “Esam gandarīti, ka žūrijai tika pieteikts LatHort un RTA projekts lzp-2019/1-0094 “Mašīnu dziļās mācīšanās un datizraces pielietošana augu un patogēnu mijiedarbības izpētei: ābeļu un bumbieru kraupja patosistēmas”. Vēlamies izteikt pateicību projekta vadītājam Ph.D Gunāram Lācim, kurš iniciēja projekta tēmu. Projekta ietvaros RTA pētnieku grupa veica mākslīgā intelekta izstrādi, kas fotogrāfijās spēj atpazīt kraupi agrīnajā stadijā. Kopā ar LatHort ekspertiem tika izstrādāta “Ābolu un bumbieru kraupja ontoloģija”, kas tika integrēta ekspertu sistēmā. Izstrādātā ekspertu sistēma ļauj saņemt atbildes uz jautājumiem par ābeļu un bumbieru kraupi, augu izturības gēniem un vides datiem. Jāsaka, ka LatHort un RTA turpina veikt pētījumus vēl citā projektā – “Lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde viedai augļkopībai pielietojot autonomus bezpilota lidaparātus (Nr. lzp-2021/1-0134)”. Tāpēc ceram uz panākumiem nākotnē,” pauž S. Kodors. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātnieki novērtē saņemto balvu, kā arī ir apņēmības pilni turpināt iesāktos pētījumus un pievērsties jauniem atklājumiem.

Detalizētāk par projektiem var izlasīt rakstā “Gudrie risinājumi dārzā”, kas pieejams tiešsaistē: https://fruittechcentre.eu/sites/default/files/izdevumi/pdf/dobele_2022_novembris.pdf 


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto

Video sagatavoja: SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs".

Skatīties video : https://youtu.be/6RmMU9Xzq5I?si=FHRDHNTqmLf8wEvM

Avots: https://www.zm.gov.lv/lv/jaunums/apbalvoti-zemkopibas-ministrijas-konkursa-sejejs-2023-laureati?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F