Tikšanās mērķis – pārrunāt tālākās sadarbības iespējas. Starp abām izglītības iestādēm ir parakstīts sadarbības līgums, kurš paredz nodrošināt skolēniem un studentiem lielākas iespējas apmācībai, studijām un zinātniskajai pētniecībai. Abas puses apņemas sekmēt apmācību un studiju kvalitātes celšanu un organizēt kopējus skolotāju, akadēmiskā personāla zinātniskās un metodiskās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, regulāri apmainīties ar akadēmiskā darba kvalitātes celšanas pieredzi. Paredzēts sadarboties tālākizglītības jomā, kopīgi izmantojot pieejamo materiāli tehnisko bāzi un attīstot mācību programmas, sadarboties studentu prakses programmu īstenošanā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore norādīja, ka šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt izglītības telpu reģionos, sniegt jauniešiem plašu informāciju par to, kādas studiju iespējas paveras tuvākajās augstākās izglītības iestādēs.  

Akadēmijas pārstāvji aicināja skolēnus apmeklēt informatīvos pasākumus, jo 31. martā akadēmijā noritēs Informācijas diena, savukārt 5. aprīlī akadēmija aktīvi piedalīsies Ēnu dienā, piedāvājot skolēniem būt par ēnām dažādu profesiju pārstāvjiem.

Rekavas vidusskolas pārstāvji atzina, ka vispārizglītojošajās skolās šis ir būtisks pārmaiņu laiks, izaicinājumu pilns gan skolēniem, gan skolotājiem, kā arī vecākiem. Tādējādi būtiski saskares punkti starp dažāda līmeņa izglītības iestādēm, informācijas apmaiņa un kontakti.