Nedēļas garumā tika organizētas kopīgas praktiskās nodarbības ar Inženieru fakultātes studentiem RTA Mehatronikas laboratorijā, kā arī Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centrā. Latvijas un Vācijas studenti nelielās grupās programmēja Festo MPS stacijas, SolidWorkā izstrādāja uzdotā objekta 3D modeli. Izmantojot lāzertehnoloģijas (lāzergriešana, lāzermetināšana, lāzergravēšana, lāzermarķēšana), izgatavoja tā prototipu. Nodarbībās piedalījās abi vācu docētāji, kā arī RTA pārstāvji – prof. Andris Martinovs, lektori – Antons Pacejs, Ritvars Rēvalds un Imants Adijāns. Noslēguma konferencē katra grupa prezentēja savu veikumu. Studenti saņēma sertifikātus (1KP apjomā) par līdzdalību šajā projektā. RTA un vācu studenti piedalījās mācību ekskursijā uzņēmumā “LEAX-Rēzekne”. Tika organizēts starptautisks studentu vakars, kā arī ekskursija pa Latgali. Vācu kolēģi bija sajūsmā par koncertzāli “Gors” un pasaulslavenās ērģelnieces Ivetas Apkalnas koncertu.

Jādes Augstskola ir stratēģiskais RTA partneris. Sadarbība ilgst 26 gadu garumā. Kopš 1997. gada ir bijušas daudzas vācu profesoru lekcijas RTA studentiem. Gandrīz katru gadu RTA apmeklē vācu studentu grupas, notiek kopīgas nodarbības ar akadēmijas studentiem. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti vairākkārt ir piedalījušies Jādes Augstskolas organizētajās robotu sacensībās “Design Challenge”. Daudzi RTA studenti ERASMUS+ projekta ietvaros ir studējuši un studē Vācijā. Savukārt docētāji no Rēzeknes mēro ceļu uz Jādes Augstskolas laboratorijām un ar vācu profesoru atbalstu ir veikuši savus zinātniskos pētījumus, tajā skaitā, saistītus ar doktora disertāciju izstrādi.

Vizītes laikā Vācijas mācībspēki tikās ar RTA rektori profesori Ivetu Mietuli. Par personīgo ieguldījumu sadarbības attīstībā starp augstskolām docents Pauls Bekmans (Paul Beckmann) saņēma RTA Goda rakstu. Tāpat tika panākta vienošanās, ka prof. Dr. ing. J. Radmer piedalīsies Lāzertehnoloģiju maģistra programmas Valsts pārbaudījumu komisijas darbā, kā arī viņš deva savu piekrišanu vadīt atsevišķu kursu (vai kursa daļu) doktora studiju programmā “Lāzertehnoloģijas”.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto