Gražina Stasiulionienė, Arūnas Pranoitis, Laima Trinlūniene, Vigandas Leleiva apskatīja RTA Inženieru fakultāti, Pārtikas produktu pārstrādes laboratoriju un izstādi “Pārtikas nozare laikmeta griežos”.

Gražina Stasiulionienė RTA studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrāde” 2. kursa studentiem stāstīja par pārtikas novērtēšanas metodēm un īpatnībām. Pasniedzēja bija sagatavojusi sensorās novērtēšanas nodarbību, kuras laikā tika novērtēti Lietuvā ražotie piena produkti.

Apskatot RTA Pārtikas produktu pārstrādes laboratorijas vadītāja Artūra Āboliņa izveidoto izstādi, ciemiņi atrada savus bērnības gardumus. Izvērtās diskusija par to, kā mūsdienu produktu iepakojumi atšķiras no agrāk ražotajiem.

RTA Inženieru fakultātes dekāns profesors Artis Teilāns iepazīstināja kolēģus ar laboratorijām un pastāstīja par studiju procesa norisi. Lietuvas kolēģi bija patīkami pārsteigti par daudzveidīgajām laboratorijām, kuras RTA studenti izmanto studiju programmas apguvē.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto