Vēstniecības pārstāvju delegācija tika iepazīstināta ar akadēmijas darbības jomām, tika apspriestas tēmas, kas skar studiju, zinātnes un partnerības jautājumus, augstākās izglītības kvalitātes rādītājus, pieejamo infrastruktūru, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas nozīmi reģionālā un starptautiskā skatījumā, kā arī notika diskusijas par notikumiem pasaulē, apspriestas nākotnes sadarbības iespējas.

Viesi apskatīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpas – studiju korpusus, Inženieru fakultātes laboratorijas, atjaunoto studentu dienesta viesnīcu.

Lielbritānijas vēstnieks atzinīgi novērtēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ieguldījumu Latgales reģiona jauniešu izglītošanā, kā arī pauda ierosinājumus turpmākajām sadarbības iespējām ar Lielbritānijas augstākās izglītības iestādēm.

Šī bija pirmā Apvienotās Karalistes diplomāta vizīte Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, kuras laikā viņš vairāk uzzināja par augstākās izglītības iestādi, tās nozīmi reģionā un Latvijā, sadarbību ar ārvalstu partneriem un iesaisti dažādos projektos.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto