Projekts sākās 2021. gada 1. novembrī, kā atzīst projekta koordinators Gunnar Hempel (Social CRM Research Center e.V., Vācija): “Projekts sākās ar sarežģījumiem, jo Covid-19 ierobežojumu dēļ komanda nevarēja tikties klātienē, nācās pielāgoties attālinātajam darbam, dokumentu pārvaldība, komunikācijas problēmas. Neraugoties uz grūtībām, tas sekmēja mūsu personīgo izaugsmi, vairoja saliedētību un prasmi pielāgoties. Ar šiem izaicinājumiem tikām galā, jau ir paveikts liels darbs – veikta profesionālo prasmju uzlabošanas nepieciešamības analīze, veikta 3 mācību moduļu izstrāde (Modernu automatizētu ēku vadības sistēmu (BMS) energoefektīvu darbības režīmu pārbaude, uzturēšana un regulēšana - Mazu ēku fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana, remonts un uzturēšana, mazapjoma fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana, remonts un apkope ēkās, kā arī energoefektīvas apgaismojuma tehnoloģijas ēkās), sākts darbs E-mācību vides izstrādē. Esot šeit, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, varu teikt, ka esmu pārsteigts par profesionālo komandu, kurā strādāju”.

Tiek paredzēts, ka projekts Eiropas profesionālās izglītības un apmācību pakalpojumu sniedzējiem nodrošinās bezmaksas piekļuvi tiešsaistē pieejamiem inovatīviem mācību materiāliem, lai uzlabotu esošo un nākošo elektriķu profesionālās prasmes un kompetences ēku elektroietaišu energoefektivitātē, tādējādi palīdzot Eiropas elektroenerģijas nozarei pārvarēt kvalificētu speciālistu trūkumu, tostarp, attīstot jaunas profesionālās prasmes un kompetences ēku energoefektivitātes uzlabošanā.

“Latvijā esmu pirmo reizi, latviešu viesmīlība un draudzīgā atmosfēra, kas mīt visapkārt mani iedvesmo. Biju pārsteigts, ka mūs sirsnīgi uzņēma RTA vadība. Nelielās ekskursijas laikā redzēju moderno studiju vidi, mūsdienīgās iekārtas laboratorijās. Tikšanos klātienē pavadījām, apspriežot izstrādātos moduļus, to saturu un e-studiju vides attīstību un satura pielāgošanu un implementēšanu tajā. Mācību moduļi tiek veidoti visās 6 projekta konsorcija valodās (vācu, ungāru, latviešu, lietuviešu, bulgāru un angļu). Tiekoties klātienē pirmo reizi, esmu pārsteigts par profesionālo komandu, un, skatoties nākotnē, ceru, ka arī turpmāk varēsim sadarboties un strādāt pie citiem projektiem. Vēlos piebilst arī to, ka šī projekta laikā ļoti daudz mācos un ceru, ka komanda arī,” akcentē projekta koordinators.

Projekts turpināsies līdz 2023. gada 1. novembrim.

Projekta koordinators: Social CRM Research Center e. V (Vācija)

Vairāk par projektu https://ee-vet.itstudy.hu/en/project

Erasmus+ projekta nr. KA220-VET-6ABB1E4A 

Sabiedrisko attiecību nodaļa, Publicitātes foto