Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienā tika pasniegts Atzinības raksts, kuru saņemot, Rēzeknes poļu valsts ģimnāzijas direktore Olga Burova teica: “Ģimnāzijas kolektīvs ir ārkārtīgi pateicīgs akadēmija par to, ka mūsu skolotāji tiek iesaistīti pieredzes apmaiņas braucienos uz ārzemēm, dažādos vietējā mēroga projektos, kā arī norit regulāra informācijas apmaiņa starp abām izglītības iestādēm”. 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju ir RTA sadarbības partneris daudzu gadu garumā. 2022. gadā Rēzeknes poļu valsts ģimnāzija tās direktores Olgas Burovas personā sniedza nozīmīgu atbalstu pedagogu izglītības studiju programmu izvērtēšanā un akreditācijas procesā. Rēzeknes poļu valsts ģimnāzijas skolotāji kā sadarbības partneri aktīvi iesaistās RTA ERASMUS+ projektu īstenošanā speciālajā un iekļaujošajā izglītībā, popularizējot sadarbību un pieredzi ārvalstīs. Rēzeknes poļu valsts ģimnāzija direktore un skolotāja Olga Burova sniedz atbalstu studiju arī programmai “Lietišķā komunikācija un tulkošana” un nodrošina poļu valodas apguvi RTA studentiem.

13. janvārī RTA pārstāvji viesojās poļu ģimnāzijā, lai jauniešiem stāstītu par studiju iespējām augstskolā. Skolas bibliotēkai tika dāvināta ar RTA redizainētā un atkārtototi izdotā Antoņinas Masiļūnes grāmata “Povuoru gruomota”, skolēniem savu pozitīvo pieredzi stāstīja Ekonomikas un pārvaldības fakultātes 2. kursa studente Evelīna Šarkovska, bet uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem atbildēja sabiedrisko attiecību speciāliste Lolita Kivleniece-Kuzņecova. 

Līdz pat aprīlim RTA pārstāvji ir gatavi doties uz vidusskolām, tikties ar skolēniem un skolotājiem, lai aktualizētu informāciju par dokumentu iesniegšanas kārtību, valsts finansētajām budžeta vietām pilna laika studiju programmās, ārpusstudiju aktivitātēm. Plašāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 26481995, e-pastu san@rta.lv. Uz tikšanos vidusskolās!

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto