Izdevums ir mūsdienīgi redizainēts un atkārtoti izdots bibliogrāfiskais retums A. Masiļūnes recepšu grāmata latgaliešu rakstu valodā “Povōru grōmota”. Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA). Sadarbības partneri: Latgales Kultūrvēstures muzejs, Latgales industriālais tehnikums un Rēzeknes tehnikums.

Svinīgajā pasākumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore profesore Iveta Mietule uzsvēra: “Esam gandarīti, ka RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātē ir radoši mācībspēki, kuri projektos iesaista studentus, sniedzot iespēju gūt pirmo pieredzi”.

Daugavpiliete Valentīna Siņakova ir RTA absolvente, kura sava maģistra darba ietvaros ir izstrādājusi jaunu pirmās latgaliešu valodā izdotās grāmatas grafikas dizainu, izdotajā grāmatā, uzlabojot latgaliešu rakstu valodas gramatiku piesaistot valodas profesionālus korektorus un konsultantus – Marutu Latkovsku un Lidiju Leikumu. Grāmatā ievietoto fotogrāfiju autore Zaiga Pettere. Izglītojošo materiālu veidošanā, publicēšanā, popularizēšanā tika iesaistīti Latgales Kultūrvēstures muzeja speciālisti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti un docētāji-pētnieki, Latgales industriālā tehnikuma un Rēzeknes tehnikuma audzēkņi un mācībspēki, citi interesenti.

V. Siņakovas maģistra darba vadītāja, projekta autore, docente Diāna Apele norāda: “Grāmata ir piedzīvojusi otro elpu, esam centušies veidot uzskatāmas ēdienu fotogrāfijas, pilnveidojuši valodu. Ceram, ka lasītājam būs patīkami redzēt jauno grāmatas veidolu, kā arī noderīgas būs pašas receptes”. Grāmatas izdošana ir Latgales kultūras liels notikums. Paldies katram, kurš pielika pūles un ar savu darbu veicināja šīs grāmatas klajā nākšanu.

Izdevums sagatavots ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes un Reģionālistikas zinātniskā institūta finansiālo atbalstu. Projekts realizēts ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” līdzfinansējumu Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursā. Lielu paldies sakām atbalstītājiem.


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto