Šī bija jubilejas reize, jo, kopš programmas īstenošanas uzsākšanas, notika desmitais izlaidums. Kopumā desmit gadu laikā sagatavoti 150 vecākie virsnieki.

Pasākumā piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore profesore Iveta Mietule, Latvijas Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijabs, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Āboliņš, Valsts robežsardzes koledžas direktors Mariks Petrušins, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības padomes locekle Inga Skorodihina, akadēmijas un koledžas mācībspēki, absolventu radi un draugi.

RTA rektore profesore Iveta Mietule norādīja, ka lepojas ar katru sagatavoto speciālistu, kurš izvēlējies savu karjeras un izaugsmes ceļu robežsardzē. “Pirms daudziem gadiem, veidojot šo studiju programmu, mēs neapzinājāmies, kā attīstīsies notikumi pasaulē. Šobrīd ar saspringto ģeopolitisko situāciju redzam, cik ārkārtīgi svarīgi sagatavot labus speciālistus robežsardzē. Gadu gaitā mums ir izveidojusies izcila sadarbība starp Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes koledžu,” uzsvēra rektore.

Izlaiduma reizē absolventi veltīja sirsnīgus pateicības vārdus mācībspēkiem, akcentēja, ka neraugoties uz attālināto studiju procesu pandēmijas periodā, ieguvuši labu pamatu, to apliecināja arī augstie uzrādītie rezultāti diplomdarbu aizslavēšanā.