Ja reflektants konkursa kārtībā netiek valsts finansētajā budžeta grupā, ir iespēja studēt par maksu, ņemt studiju vai studējošā kredītu. Maksas studijas ir arī tiem studējošajiem, kuri izvēlas nepilna laika (neklātienes) studiju formu.

Ar studiju maksu apmēru var iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājas lapā https://www.rta.lv/uznemsana

2023./2024. studiju gadā noteikt arī šādas studiju maksas atlaides Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā*:

  •  5% atlaidi studiju gadā saņems tie reflektanti/studenti, kuri pilnu viena gada studiju maksu samaksās līdz 01.09.2023.
  • 10 % atlaidi 1. studiju gadā no pilnās studiju maksas saņem reflektanti, kuriem RTA studē 1.pakāpes radinieks (brālis, māsa, vecāki, bērni) vai laulātais (vīrs, sieva).
  • 15 % atlaidi 1.studiju gadā saņems RTA 2022./2023. studiju gada absolventi, kuri turpina studijas RTA maģistrantūrā un doktorantūrā.
  • 30% atlaidi vienam semestrim saņems pretendenti, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos pēc studijām citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs.
  • 10% atlaidi vienam semestrim saņem RTA bijušie studenti, kas atjauno studijas.
  • 15% atlaidi 1.studiju gadā saņems RTA Absolventu Asociācijas biedri, kuri turpina studijas RTA.
  • 40 % atlaidi RTA saņem RTA darbinieki, kas uzsāk studijas doktora studiju programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība”.
  • Ja RTA studējošais ārzemju students piesaista maksas studijām vienu vai vairākus citus ārzemju studentus, saņem 15% atlaidi viena gada studiju maksai.

* gadījumos, kad studentam pienākas vairākas atlaides, tās nesummējas.

 RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto