Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir uzsākusi 2022./2023. studiju gadu jubilejas zīmē, jo 2023. gada 1. jūlijā akadēmija svinēs savu 30. pastāvēšanas gadadienu.

Kopš 1993. gada Latvijas augstākās izglītības telpā darbojas augstskola Rēzeknē. Vairāk kā 20 gadus bija zināma ar nosaukumu Rēzeknes Augstskola (RA), bet kopš 2015. gada decembra mainījusi nosaukumu – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Augstskolas pastāvēšanas laikā vadības groži bijuši profesoru Irēnas Silinevičas, Leonāra Svarinska, Edmunda Teirumnieka, Ivetas Mietules rokās. Laika gaitā pilnveidotas un klāt nākušas studiju programmas, attīstīta sadarbība ar ārzemju partneriem, sakārtota akadēmijas infrastruktūra, labiekārtota un nostiprināta pētnieciskā bāze.

Šī brīža RTA rektore profesore Iveta Mietule norāda: “Laiks, kad augstskola izveidota Rēzeknē, un šī brīža situācija, ir krasi atšķirīga. Deviņdesmitie gadi bija tie, kad tikko parādījās datori, mēs iepazinām interneta iespējas, augstskolai bija pirmie ārvalstu sadarbības partneri, tad sekoja pirmie Eiropas Savienības projekti. Šobrīd situācija ir ļoti mainīga, strauji attīstās informāciju tehnoloģijas, mūsu ikdienā savu vietu ieņem attālinātais studiju process, studentiem pieejamas modernas iekārtas pētnieciskajam darbam, akadēmiskajam personālam augušas iespējas gūt pieredzi un sadarboties ar kolēģiem ārzemēs. Tomēr augstskola nezaudē savu pašu svarīgāko – spēju sagatavot Latvijas un Eiropas darba tirgum atbilstošu jauno speciālistu paaudzi, kā arī rūpēties par zinātnes pienesumu. Kopumā akadēmija darba tirgum sagatavojusi vairāk kā 11 tūkstošus absolventu”.

Gaidot akadēmijas jubileju, tapis īpašs svētku logo, kurš simbolizē dzimšanas dienas skaitli, stabilitāti, virzību un izaugsmi. To izstrādājusi RTA maģistra studiju programmas “Dizains” absolvente Ilze Kukule.

Aicinām sekot līdzi informācijai par gaidāmajiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas svētku pasākumiem.