2021. gadā Ludzas BJC vērsās ar lūgumu pie akadēmijas mācībspēkiem un studentiem veikt pētījumu par bērnu un jauniešu interešu izglītības vajadzībām Ludzas novadā.

Pētījumu uzņēmās veikt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas ,,Sākumizglītības skolotājs” 3. kursa studentes Agita Potaša un Egita Potaša. Pētījuma gaitu vadīja un studentes konsultēja Dr.paed. Svetlana Ušča. Docente S. Ušča norāda: “Tas ir lielisks sadarbības piemērs, kad visas iesaistītās puses ir ieguvēji. Programmas satura apguvē studenti iepazīstas ar dažādām pētījuma metodēm, bet, iesaistoties šāda veida pētījumos, padziļinās izpratne par pētījumu būtību un lietderību pedagoģisko aktivitāšu plānošanā. Paldies Ludzas BJC par šo iespēju veidot sasaisti starp teoriju un praksi”.

Kā norādīja Ludzas BJC direktores vietniece Nataļja Losāne, tad izstrādājot aptaujas anketu, apkopojot pāri par tūkstoš respondentu viedokļus, iegūts vērtīgs materiāls, kurš palīdzēs nākotnē veidot saturīgu interešu izglītības programmu klāstu Ludzas novadā.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto