M. Spridzāns 26. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības zinātņu promocijas padomes atklātā sēdē sekmīgi aizstāvēja promocijas darbu “E-studiju procesa attīstība militarizētā izglītības iestādē” zinātniskā grāda iegūšanai izglītības zinātnēs nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē.

Promocijas darba recenzenti prof., Dr.habil.paed., Irēna Žogla (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), prof., Dr.paed. Inese Jurgena (Latvijas Universitāte), prof., Dr.paed. Irēna Katane (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Diplomu pasniedza Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns profesors Jānis Dzerviniks, novēlot novērtēt saņemtās zināšanas un pielietoto tās tālākā karjerā.

Saņemot diplomu, M. Spridzāns norādīja: “Esmu gandarīts par sasniegto. Pateicos visam akadēmijas kolektīvam, jo šajā izglītības iestādē esmu izgājis visus posmus – no pamatstudijām līdz pat doktorantūrai”.

RTA sekmīgi īsteno kopīgo doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes” sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti.

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

#