Tāpat akadēmija no vasaras brīvlaika gaida atgriežamies vecāko kursu studentus, plānojot, ka izlaidumi un diplomu pasniegšana būs divas reizes – janvārī un jūnijā. Darba plānā iezīmētas ikgadējās konferences, pasākumi, ārvalstu ciemiņu vizītes, kā arī akadēmijas pārstāvju dalība dažādos konkursos.

RTA rektore profesore Dr.oec. Iveta Mietule norāda, ka akadēmija ir pilnībā gatava darba cēlienam. “Šis gads ir īpašs ar to, ka augstskola svin savas pastāvēšanas trīsdesmitgadi. Nepārtraukti rit darbs pie studiju programmu licencēšanas un studiju virzienu akreditācijas. Maijs augstskolas dzīvē ienesa jaunas vēsmas, jo kļuva zināms, ka ar 2025. gada 1. aprīli konsolidācijas ietvaros akadēmija kļūs par Rīgas Tehniskās universitātes ekosistēmas sastāvdaļu. Šobrīd tiek darīts viss nepieciešamais, lai process noritētu raiti. Var teikt, ka sabiedrība ir atzinīgi novērtējusi gaidāmo akadēmijas iekļaušanos RTU, to apliecina reflektantu uzņemšanas rezultāti, kuri ir pieauguši vidēji par 10%. Konsolidācijas ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tiks investēti arī finanšu resursi zinātnes un studiju procesa pilnveidošanai. RTA, kļūstot par zinātnes universitātes daļu, tiks nodrošināta RTA konkurētspēja ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās,” norāda rektore.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija lepojas ar saviem līdzšinējiem panākumiem, novērtē sadarbību ar vispārizglītojošajām skolām, pašvaldībām, darba devējiem un citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs.  

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto