Konferences darbs noritēja plenārsēdē un 8 tematiskajās sekcijās, kur apspriesti transformācijas procesi 21.gs. izglītībā, izglītības procesa organizācijas psiholoģiskās un didaktiskās problēmas informācijas sabiedrības apstākļos, diskutēts par inovatīvu pieeju, tehnoloģiju, metožu un rīku pielietošanu, kā arī izglītības procesa organizāciju Ukrainā karastāvokļa apstākļos un izglītības zaudējumu kompensāciju pēckara laikā.

RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns Jānis Dzerviniks konferences atklāšanā izteica sirsnīgu atzinību Ukrainas izglītības zinātņu Nacionālajai akadēmijai un tās Pedagoģijas institūtam par līdzšinējo sadarbību un nenogurstošajiem pūliņiem, pulcējot ekspertus un zinātniekus no dažādām valstīm, lai apmainītos ar idejām un atziņām par mūsdienu didaktikas attīstības tendencēm.

Profesors Jānis Dzerviniks,

 RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns