Pozitīvi vērtējams, ka ar katru gadu palielinās konferences dalībnieku pārstāvēto valstu skaits, šogad sasniedzot 17 valstis. Tas apliecina konferences nozīmīgumu un tajā atspoguļoto pētījumu aktualitāti un novitāti.

Konferences mūsdienīgumu, oriģinalitāti, elastību un sekošanu līdzi jaunākajām tendencēm, apliecina fakts, ka šogad dalība konferencē kļuva pieejamāka arī attālākos reģionos un valstīs dzīvojošajiem dalībniekiem un interesentiem, jo konference vienlaicīgi notika gan klātienē, gan attālināti. Konferences plenārsesija pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=Nm8NMV6w1No.

Attālinātās sekcijas vadīja: Dr.sc.ing. Sergejs Kodors un Dr.sc.ing. Imants Zarembo, Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts un Ph.D. students Ilmārs Apeināns, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks un Dr.sc.ing. Lyubomir Lazov, Dr.sc.ing. Andris Martinovs un Ph.D. students Antons Pacejs. Klātienes sekcijas vadīja: Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks un Dr.sc.ing. Andris Skromulis, Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Dr.sc.ing. Nikolay Todorov Dolchinkov un Ph.D. students Imants Adijāns, Ph.D. student Gintarė Jurkševičiūtė un Ph.D. Desislava Petrova. Konferences dalībnieki iesaistījās diskusijās par dažādiem mūsdienās aktuāliem jautājumiem. Īpaši spraigas diskusijas izvērtās par tēmām, kas saistītas ar vides aizsardzību, mākslīgo intelektu, alternatīvajiem enerģiju veidiem, IT, STEM izglītību, lāzertehnoloģiju izmantošanu, robotiem, dažādiem riska faktoriem  un iespējamajiem risinājumu veidiem situāciju uzlabošanai, mūsdienu tehnoloģiju ieviešanai, aktivizēšanai, popularizēšanai, vides aizsardzībai.

Zinātniskos rakstus autori iesniedza 4 sekcijās, kur to zinātnisko kvalitāti, pētījumu novitāti un atbilstību konferences augstajiem standartiem izvērtēja Konferences Zinātniskā komiteja un sekciju vadītāji Dr.sc.ing. Andris Skromulis, Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Dr.sc.ing. Andris Martinovs un Dr.sc.ing. Aleksandrs Gorbunovs. Rezultātā izveidots trīs sējumu zinātnisko rakstu krājums, kas kopš 2005. gada ir indeksēts SCOPUS datu bāzē, kas pieejami RTA bibliotēkā un konferences mājaslapā: https://conferences.rta.lv/index.php/ETR/ETR2023

Konferences ietvaros tās dalībnieki apmeklēja reģiona uzņēmumus un iestādes, kur tiek apgūtas, ieviestas un izmantotas jaunākās tehnoloģijas dažādās jomās.

Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parkā iepazinās ar tomātu viedās un videi draudzīgu audzēšanas sistēmu astoņu gadu eksperimentālajiem rezultātiem. Siltumnīcās kā apputeksnētāji tika izmantotas kamenes, kam bija nodrošinātas savas mājiņas. Konferences dalībnieki varēja nogaršot dažādu šķirņu tomātus, iepazīties ar koģenerācijas iekārtu darbību, aplūkot kamenes un iepazīties ar pielietotajām automatizētajām sistēmām.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūrā "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža” konferences dalībnieki direktores Sandras Ežmales un direktora vietnieces studiju un pētnieciskajā darbā

Karīnes Laganovskas vadībā iepazinās ar īstenotajām mācību programmām, jaunākajām diagnostikas iekārtām, pārtikas produktu audzēšanu un to pārstrādi, kā arī ar Malnavas muižas vēsturi.

Savukārt, apmeklējot LEAX Baltix izveidoto rūpnīcu Latvijā, Rēzeknē, konferences dalībnieki uzzināja ne tikai ar augsto tehnoloģiju uzņēmumu un tā vēsturi, bet arī ar tā ražošanas procesiem.

Konferences dalībniekiem lielu interesi raisīja iepazīšanās ar RTA Inženieru fakultātes pētījumiem par industriālajiem lāzeriem, kas ir ne tikai pirmie, bet arī vienīgie Latvijā.

Kopumā RTA 14.starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi” vērtējama kā veiksmīga, jo vienviet ieradās (piedalījās) un savos atklājumos dalījās liels skaits pētnieku, tas ir nozīmīgs solis dzīves kvalitātes uzlabošanā, resursu efektīvākā izmantošanā un praktiskā pielietošanā, sadarbības un tehnoloģiju attīstībā un jaunāko tehnoloģiju ieviešanā, kas ietekmēs visas pasaules nākotni.

Konferences norisi atbalstīja projekts „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Nr. 1.1.1.5/18/I/012). 

 

Liena Poiša,

konferences koordinatore