Līdz projekta noslēgumam atlikuši vairs tikai divi mēneši, tāpēc sapulces laikā partneri no Portugāles, Bulgārijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas atskatījās uz padarīto, kā arī sprieda par to, kā izstrādātos materiālus nodot plašākas sabiedrības rīcībā.

Jāatgādina, ka projekts STREAM  ir vērsts uz iekļaujošu izglītību jeb ikviena skolēna mācību kvalitātes uzlabošanu, strādājot ar STEAM jomām (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, māksla un matemātika), kā arī veicinot iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgam darbam ar tekstu. Strādājot ar iepriekš minētajām jomām, vienlaikus tiek veicināta vienaudžu mācīšanas metode (peer-to-peer teaching). Tas nozīmē, ka mācības notiek komandās, kur skolēni iejūtas skolotāju lomā. Lai tas būtu iespējams, projekta laikā ir izstrādāti daudzveidīgi materiāli, piemēram, STREAM rokasgrāmata, Uzdevumu krājums, kā arī datorizētas aplikācijas, kas ļauj pārbaudīt un pilnveidot dažādu vecumposmu skolēnu zināšanas un prasmes.

Informācija par to, kur atrast un kā izmantot izstrādātos materiālus, tiks publicēta projekta noslēgumā.

 

Projekta Latvijas komandas koordinatore

Ilze Skromule